หน้าแรก สสอ.ชนบท

รายงานสถานการณ์ COVID-19 อำเภอชนบท

 

 

 

 

 

 

สสอ.ชนบทและรพ.สต.ห้วยแก ขอขอบคุณ ผญบ.พรมวิจิตร โพธิยา ม6 และชาวบ้านโนนพะยอมนำ

ข้าวสาร อาหารแห้งและเงินจำนวน 2420 บาท มอบให้ด่าน สกัดโควิด19 บ้านทุ่มห้วย ต.ห้วยแก

ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อ CV -19 ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

สสอ.ชนบทและรพ.สต.ห้วยแก ขอขอบพระคุณบ้านวังแสงตำบลวังแสงนำทีมโดย กำนัน วงเดือน ศรีคุ้ม และนายวาสนา  โตโส  อบต ผู้นำและทุกท่าน ที่ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่ม ผักสด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านหนองโน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแก ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อ CV -19 ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสอ.ชนบทและรพ.สต.ห้วยแก ขอขอบพระคุณ อสม และชาวบ้านบ้านโนนแดงน้อย ม.5 ต. บ้านแท่น ที่มอบ น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้งพร้อมปัจจัย จำนวน  2,245 บาท ขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

สสอ.ชนบทและรพ.สต.ห้วยแก ขอขอบพระคุณ อสม ม.1ม.4 ม.7 และ จนท รพสต  บ้านแท่นนำทีมโดย ประธานอสม อำเภอชนบท ได้มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมปัจจัย จำนวน 2,180 บาท

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

สสอ.ชนบทและรพ.สต.ห้วยแก ขอกราบขอบพระคุณบ้านโซ่ง ม.1 นำทีมโดย ท่านกำนัน อุดร ดีมีวงษ์ ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม และชาวบ้านโซ่ง ที่ได้มอบข้าวสาร 2 กระสอบน้ำดื่ม  5 ลังพร้อมปัจจัย

จำนวน  3,500 บาท ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง